Verslag 21 september

Op 21 september vond de doe-denk dag “het Aantrekkelijke Alternatief” plaats aan de Universiteit Amersfoort in De War in Amersfoort.

AA1

Introductie

De dag begon om 9:30 met kennismaking bij een kop koffie en een “goede morgen”.AA2
De introductie van het programma begint met een korte uitleg van het programma en vervolgens is het woord aan Harmen Zijp. Een korte uitleg over de locatie volgt.
Universiteit Amersfoort is een experimentele universiteit. Een vrijruimte voor onderzoek en ontwikkeling. Vanaf eind 2011 is het Magazijn op het terrein van de War beschikbaar voor workshops, demonstraties, experimenten en lezingen op het gebied van wetenschap, kunst, techniek, duurzaamheid en educatie. De Universiteit is onderdeel van De War; een broedplek voor kunst, techniek en duurzaamheid in Amersfoort. Het huisvest diverse activiteiten. Sinds 2002 is er het Spullenlab: de uitvalsbasis van de Spullenmannen. In deze ruimte vindt vandaag ook een belangrijk deel van het programma plaats.
AA4

Kort stuk theorie

Vervolgens is er een performance, het lied “Keep it loose, Keep it tight” van Amos Lee wordt vertolkt. Voordat we overgaan naar de voorstelronde volgt een korte presentatie over hoe het idee van een Aantrekkelijk Alternatief is ontstaan. Er wordt stilgestaan bij principes uit de psychologie die door Amos Tversky en Nobelprijswinnaar Daniel Kahneman zijn onderzocht. Uit deze zgn. Prospect Theory – die gaat over het nemen van beslissingen en het inschatten van kansen – blijkt dat het voor mensen lastig is om ergens afstand van te doen, of om te kiezen voor een risico met een zeker verlies. Mensen zijn absoluut geen rationele beslissers. Zeker niet als het gaat om slecht nieuws. Dat pleit ervoor om niet de nadelen en risico’s te benadrukken als we duurzaam gedrag willen aanmoedigen, maar om juist bij de voordelen van een duurzame samenleving stil te staan.
Deze presentatie kun je hier downloaden.

Aantrekkelijk Beelden

AA7
De deelnemers hebben Aantrekkelijke Beelden als voorbereiding meegenomen. Dit is tevens de voorstelronde waarbij krachtige quotes, foto’s en zelfs een filmpje worden gedeeld. Aansluitend is er een korte brainstorm over de vraag “aan welke randvoorwaarden / kenmerken moet een Aantrekkelijk Alternatief voldoen”. Dit leidt tot een aantal clusters voorwaarden, zoals hiernaast te zien.
Het is boeiend om te zien er bij voorwaarden door de groep met name naar sociale aspecten wordt verwezen, termen als “betaalbaarheid” blijken niet relevant (genoeg). Wel relevant zijn “meedoen”, “eerlijke verdeling”, “samenwerking”, “open source”, etc.

Focus aanbrengen

AA5In twee subgroepen wordt op basis van verschillende invalshoeken gekeken wát een aantrekkelijk beeld is. Het is een lastige opgave omdat het makkelijk is om in te gaan op problemen en daar discussie over te voeren. Intussen is het tijd voor de lunchbreak met veel lokaal voedsel, zelfs honing uit eigen productie van De War.
Na de lunch worden twee nieuwe subgroepen gevormd die op basis van de discussies die ochtend aan de slag gaan met het voorbereiden van de presentatie. Veel, heel veel, ideeën worden uitgewisseld. Het blijkt bijzonder lastig om de kern te vinden: de gesprekken gaan over “verbinding”, “geluk” en “sociale en ecologische intelligentie”.

De presentaties

Rond 15:30 komen de eerste gasten – onze Keynote Listeners – binnen. De presentaties en aansluitende discussie is gefilmd:
Deel 1
en Deel 2.
De presentaties en de discussie zal deze week ook worden uitgewerkt in een verslag / artikel.

AA6

Vervolg

Hoe kunnen we het Aantrekkelijke Alternatief nu verder uitwerken? Een paar vervolgstappen zijn tijdens de dag – en de aansluitende borrel – bedacht.

  • Via Perry Smit kunnen we gebruik maken van een online conferentie tool. Dit scheelt veel organisatie-inspanning en reizen.
  • Het is mogelijk om de discussie ook op andere plaatsen in Nederland te ondersteunen en om ‘m in te brengen bij andere platformen.
  • De Universiteit Amersfoort onderzoekt de mogelijkheid om volgend jaar de conferentie te herhalen, op zo’n wijze dat het ook voor koplopers interessant wordt.
  • Iedereen wordt uitgenodigd om de beelden en informatie te delen én er op te reageren.